ԳԵՐԱՏԵՍՉԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐ

2021թ.

Հրաման N120-Լ  25.03.2021թ. Շրջակա միջավայրի նախարարության Գլխավոր քարտուղարի 2020 թվականի ապրիլի 10-ի N128-Լ հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին

Հրաման N16-Լ  20.01.2021թ. Շրջակա միջավայրի նախարարի 2020 թվականի հունիսի 9-ի n 173-լ հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին

Հրաման N75-Ն 11.03.2021թ. Հայաստանի հանրապետության բնապահպանության նախարարի 2006 թվականի մայիսի 17-ի n 153-ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

Հրաման N61-L 26.02.2021թ. Շրջակա միջավայրի նախարարին կից հասարակական խորհուրդ   ստեղծելու, հասարակական խորհրդի կազմն ու աշխատակարգը  հաստատելու մասին

Հրաման N 67-Ա 04.03.2021թ. Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարի 2014 թվականի սեպտեմբերի 2-ի N 256-Ա հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին 

Հրաման N71-L 25.02.2021թ. Շրջակա միջավայրի նախարարության գլխավոր քարտուղարի 2020 թվականի ապրիլի 10-ի N 128-Լ րամանում փոփոխություն կատարելու  մասին


Հրաման N58-L 23.02.2021թ. Շրջակա միջավայրի նախարարի 2020 թվականի օգոստոսի 12-ի n 273-Լ հրամանում փոփոխություններ եվ լրացումներ կատարելու մասին


Հրաման N53-Ն 17.02.2021թ. Հայաստանի Հանապետության Շրջակա միջավայրի նախարարի 2020 թվականի հուլիսի 10-ի N 224-Լ հրամանուն լրացում կատարելու մասին


Հրաման N52-Ն 15.02.2021թ. 2021 թվականի ընթացքում հայաստանի հանրապետության ջրային տարածքներում սոցիալական նպատակներով որսի (սիրողական ձկնորսություն) համար նախատեսվող օգտագործման թույլատրելի չափաքանակները եվ որսի ժամկետները սահմանելու մասին


Հրաման N35-Ա 03.02.2021թ. Կանաչ կլիմայի հիմնադրամի հատկացված միջոցներով, վերականգնվող էներգետիկայի եվ էներգախնայողության հիմնադրամի գործընկերությամբ իրականացվող «Նախապատրաստման աջակցություն հավատարմագրման պոտենցիալ թեկնածու կազմակերպության կարիքների գնահատման, կարողությունների հզորացման եվ ծրագրերի փաթեթի մշակման համար» դրամաշնորհային ծրագրի կառավարման խորհուրդ ստեղծելու, խորհրդի գործունեության կանոնակարգն ու անհատական կազմը հաստատելու մասին


Հրաման N482-Լ 18.12.2020թ. Անտառների մոնիթորինգի իրականացման համար անհրաժեշտ տեղեկատվության հավաքագրման ձևերը հաստատելու մասին


Հրաման N500-Ա 30.12.2020թ. Հայաստանի Հանապետության բնապահպանության նախարարի 2017 թվականի դեկտեմբերի 22-ի N 458-Ա հրամանուն փոփոխություն կատարելու մասին


Հրաման N23-Լ 26.01.2021թ. Շրջակա միջավայրի նախարարի 2020 թվականի նոյեմբերի 19-ի n444-լ հրամանում լրացումներ կատարելու մասին


Հրաման N8-Ա 18.01.2021թ. Արտակարգ իրավիճակների նախարարության ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիա» պետական ոչ առեվտրային կազմակերպությունում 2021 ուսումնական տարում շրջակա միջավայրի նախարարության եվ համակարգի կառույցների ղեկավար աշխատողների եվ մասնագետների պատրաստման եվ ուսուցման պլանը հաստատելու մասին


Հրաման N9-Լ 18.01.2021թ. Շրջակա միջավայրի նախարարության համակարգի աշխատակիցների եվ քաղաքացիական պաշտպանության կազմավորումների արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության եվ քաղաքացիական պաշտպանության հիմնահարցերով ուսուցման ծրագիրը հաստատելու մասին

Հրաման N5-Լ 14.01.2021թ. Շրջակա միջավայրի նախարարության արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության եվ քաղաքացիական պաշտպանության  ոլորտներին առնչվող 2021 թվականի հիմնական միջոցառումների պլանը հաստատելու մասին


Հրաման N2-Լ 12.01.2021թ.  Շրջակա միջավայրի նախարարության 2021 թվականի աշխատանքային ծրագրի եվ կատարողականի գնահատման ակտը հաստատելու մասին


2020թ.
Հրաման N449-Ա 24.11.2020թ. Շրջակա միջավայրի նախարարության գործավարության կարգը հաստատելու եվ Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարի 2017 թվականի հուլիսի 13-ի  n225-ա հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

Հրաման N444-Լ 21.11.2020թ. Շրջակա միջավայրի նախարարության հիմնական մասնագիտական եվ աջակցող մասնագիտական կառուցվածքային ստորաբաժանումների, անտառային կոմիտեի, համակարգի պետական ոչ առեվտրային կազմակերպությունների, փակ բաժնետիրական ընկերության, պետական հիմնարկի, գործունեության համակարգման եվ հայաստանի հանրապետության շրջակա միջավայրի նախարարի 2020 թվականի սեպտեմբերի 25-ի n360-լ հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

Հրաման N442-Լ 18.11.2020թ. Շրջակա միջավայրի նախարարության «Զանգեզուր» կենսոլորտային համալիր» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կանոնադրությունը հաստատելու և Շրջակա միջավայրի նախարարի 2020 թվականի մայիսի 14-ի N139-Լ հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

Հրաման N441-Լ 18.11.2020թ. Շրջակա միջավայրի նախարարության «Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կանոնադրությունը հաստատելու և Շրջակա միջավայրի նախարարի 2020 թվականի մայիսի 14-ի N139-Լ հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

Հրաման N440-Լ, 18.11.2020թ. Շրջակա միջավայրի նախարարության «Դիլիջան» ազգային պարկ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կանոնադրությունը հաստատելու և Շրջակա միջավայրի նախարարի 2020 թվականի մայիսի 14-ի N141-Լ հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

Հրաման N437-Լ 17.11.2020թ.  Շրջակա միջավայրի նախարարի 2020 թվականի օգոստոսի 25-ի N 296-Ն հրամանում լրացում կատարելու մասին

Հրաման N406-Ա 21.10.2020թ. Շրջակա միջավայրի նախարարի 2019 թվականի հունիսի 24-ի   N 190-Ա հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին

Հրաման N402-Ա 16.10.2020թ. Շրջակա միջավայրի նախարարի 2019 թվականի օգոստոսի 9-ի  N263-Ա հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին

Հրաման N400-Ա 16.10.2020թ. Շրջակա միջավայրի նախարարի 2020 թվականի սեպտեմբերի 28-ի  N371-Ա հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին

Հրաման N385-Լ 07.10.2020թ.  Շրջակա միջավայրի նախարարի 2020 թվականի հունիսի 9-ի N 173-Լ հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին

Հրաման N378-Լ 02.10.2020թ. Շրջակա միջավայրի նախարարության «Արգելոցապարկային համալիր» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կանոնադրությունը հաստատելու և Շրջակա միջավայրի նախարարի 2020 թվականի հուլիսի 29-ի N249-Լ հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»

Հրաման N363-Ա 25.09.2020թ. Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարի 2018 թվականի հուլիսի 13-ի N207-Ա հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

Հրաման N360-Լ 25.09.2020թ. Շրջակա միջավայրի նախարարության հիմնական մասնագիտական և աջակցող մասնագիտական կառուցվածքային ստորաբաժանումների, անտառային կոմիտեի, համակարգի պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների, փակ բաժնետիրական ընկերության, պետական հիմնարկի գործունեության համակարգման մասին

Հրաման N341-Ա 16.09.2020թ  Հայաստանի Հանրապետության Շրջակա միջավայրի նախարարի 2020 թվականի հունիսի 22-ի N187-Ա հրամանում փոփոխություն կատարելու  մասին

Հրաման N336-Ա 11.09.2020թ  Հայաստանի Հանրապետության Շրջակա միջավայրի նախարարության քաղաքացիական պաշտպանության  շտաբ ստեղծելու, շտաբի անհատական  կազմը և գործառույթները հաստատելու ու Շրջակա միջավայրի նախարարի 2020թ. օգոստոսի 7-ի  N269-Ա Հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

Հրաման N335-Ն 09.09.2020թ Ռեկրեացիոն գոտիներում ջրային ռեսուրսների պահպանության պահանջները սահմանելու մասին

 Հրաման N332-Ն 09.09.2020թ Սևանա լճում արդյունագործական որսի նպատակով օգտագործվող լողամիջոցների մուտքի և  ելքի տեղամասերը հաստատելու մասին

Հրաման N323-Ն 03.09.2020թ. Շրջակա միջավայրի նախարարի 2020 թվականի օգոստոսի 26-ի  N298-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»

Հրաման N298-Ն 26.08.2020թ. Որսի կենդանիների համար նախատեսվող 2020-2021 թվականների օգտագործման թույլատրելի չափաքանակները և որսի ժամկետները սահմանելու մասին

Հրաման N296-Ն 25.08.2020թ. Որսի կենդանիների համար նախատեսվող 2020-2021 թվականների օգտագործման թույլատրելի չափաքանակները և որսի ժամկետները սահմանելու մասին

Հրաման N273-Լ 12.08.2020թ. Շրջակա միջավայրի նախարարի հրամանը <<Հայաստանի Հանրապետությունում վտանգավոր թափոնների գործածության գործունեության լիցենզավորող հանձնաժողով  ստեղծելու, լիցենզավորող հանձնաժողովի անհատական կազմն ու աշխատակարգը հաստատելու մասին>>

Հրաման N257-Լ 03.08.2020թ.  Շրջակա միջավայրի նախարարի 2020 թվականի հունիսի 9-ի  N173-լ հրամանում  փոփոխություն կատարելու մասին

Հրաման N249-Լ 27.07.2020թ. Շրջակա միջավայրի նախարարի հրամանը «Արգելոցապարկային համալիր» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կանոնադրությունը հաստատելու և Շրջակա միջավայրի նախարարի 2020 թվականի մայիսի 14-ի  N137-Լ հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»

Հրաման N246-Լ 28.07.2020թ. Շրջակա միջավայրի նախարարի հրամանը <<Ասբեստ պարունակող թափոնների կառավարման ուղեցույցը հաստատելու մասին>>

Հրաման N239-Լ 20.07.2020թ.  Օդերևութաբանական բնութագիրը և գործակիցները տրամադրող կազմակերպությունը  սահմանելու մասին

Հրաման N232-Լ 14.07.2020թ. Շրջակա միջավայրի նախարարի հրամանը «Զիկատար բնապահպանական կենտրոն» և «Արգելոցապարկային համալիր» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների միացման պայմանագիրը և փոխանցման ակտը հաստատելու  ու Շրջակա միջավայրի նախարարի 2020 թվակաի հունիսի 02-ի N165-Լ  հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»

Հրաման N224-Լ 10.07.2020թ. Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական միության և Ատոմային էներգիայի եվրոպական համայնքի ու դրանց անդամ պետությունների միջև կնքված համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի կիրարկման ճանապարհային քարտեզի ջրի որակի և պաշարների կառավարմանն ուղղված ոլորտի իրականացումն ապահովող  միջոցառումների ցանկը հաստատելու մասին  

Հրաման N 222-Լ 09.07.2020թ.  Ստորերկրյա քաղցրահամ ջրերի արդյունահանված պաշարների հաշվառման նպատակով ջրահաշվիչ (ջրաչափ)  սարքերի և փականների կնքման ու ապակապարակնքման (ապակնքման) մասին ակտերի օրինակելի ձևերը հաստատելու մասին

Հրաման N203-Լ 30.06.2020թ. Շրջակա միջավայրի նախարարի 2020 թվականի հունվարի 30-ի n 31-լ հրամանի հավելվածում փոփոխություններ կատարելու մասին

Հրաման N202-Լ 30.06.2020թ. Շրջակա միջավայրի նախարարի 2020 թվականի հունիսի 9-ի n 174-լ հրամանում փոփոխություններ եվ լրացումներ կատարելու մասին

Հրաման N192-Լ 25.06.2020թ. Շրջակա միջավայրի նախարարի 2020 թվականի մարտի 24-ի n 107-լ հրամանում փոփոխություն կատարելու  մասին 

Հրաման N 186-Լ, 18.06.2020թ. Շրջակա միջավայրի նախարարության պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների և հարյուր տոկոս` պետությանը սեփականության իրավունքով պատկանող բաժնեմաս ունեցող փակ բաժնետիրական ընկերությունների գործադիր մարմինների ընտրության (նշանակման) մրցույթի անցկացման ընթացակարգը  և մրցութային հանձնաժողովի ձևավորման կարգը ու կազմը հաստատելու մասին

Հրաման N179-Լ 12.06.2020թ. Շրջակա միջավայրի նախարարի 2020 թվականի հունվարի 22-ի N18-Լ հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին

Հրաման N174-Լ 09.06.2020թ. Շրջակա միջավայրի նախարարության ներքին աուդիտի կանոնակարգը հաստատելու մասին

Հրաման N 173-Լ 09.06.2020թ. Շրջակա միջավայրի  նախարարության 2020 թվականի հաստիքացուցակը հաստատելու և շրջակա միջավայրի  նախարարի 2020 թվականի մայիսի 20-ի N147-Լ հրամանը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին   

Հրաման N168-Լ 03.06.2020թ. «Զվարթնոց» ավիաօդերևութաբանական կենտրոն փակ բաժնետիրական ընկերության 2020 թվականի գործարար ծրագիրը հաստատելու մասին

Հրաման N148-Լ 21.05.2020թ. «Զիկատար բնապահպանական կենտրոն» և «Արգելոցապարկային համալիր» պետական ոչ  առևտրային կազմակերպությունների միացման պայմանագիրը և փոխանցման ակտը  հաստատելու մասին

Հրաման N147-Լ, 20.05.2020թ. Շրջակա միջավայրի նախարարության 2020 թվականի hաստիքացուցակը  հաստատելու և Շրջակա միջավայրի նախարարի 2020 թվականի մարտի 9-ի N 80-Լ հրամանը ուժը կորցրած ճանաչելու  մասին

Հրաման N144-Լ, 15.05.2020թ. Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարի 2017 թվականի փետրվարի 1-ի N31-Ա հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

Հրաման N143-Լ, 15.05.2020թ. Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարի 2017 թվականի փետրվարի 1-ի N28-Լ հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

Հրաման N142-Լ,14.05.2020թ. Շրջակա միջավայրի նախարարության «Արփի լիճ» ազգային պարկ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության  կանոնադրությունը հաստատելու մասին

Հրաման N141-Լ,14.05.2020թ. Շրջակա միջավայրի նախարարության «Դիլիջան» ազգային պարկ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության  կանոնադրությունը հաստատելու մասին

Հրաման N140-Լ 14.05.2020թ. Շրջակա միջավայրի նախարարության  «Սևան» ազգային պարկ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության  կանոնադրությունը հաստատելու մասին

Հրաման N139-Լ 4.05.2020թ. Շրջակա միջավայրի նախարարության «Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կանոնադրությունը հաստատելու մասին

Հրաման N138-Լ 14.05.2020թ. Շրջակա միջավայրի նախարարության «Զանգեզուր» կենսոլորտային համալիր» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կանոնադրությունը հաստատելու մասին

Հրաման N137-Լ 14.05.2020թ. Շրջակա միջավայրի նախարարության «Արգելոցապարկային համալիր» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կանոնադրության կանոնադրությունը հաստատելու մասին

Հրաման  N125-Լ 28.04.2020թ. <<Հիդրոօդերեվութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն>> պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կանոնադրությունը,   սեփականության իրավունքով հանձնվող և անհատույց օգտագործման իրավունքով  ամրացվող գույքի կազմը հաստատելու մասինրը սահմանելու մասին

Հրաման N124-Լ 28.04.2020թ.  «Շրջակա միջավայրի  մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն», «Անտառային մոնիթորինգի կենտրոն»  ու  «Հիդրոօդերեվութաբանության և մթնոլորտային երևույթների վրա ակտիվ ներգործության ծառայություն» պետական ոչ  առևտրային կազմակերպությունների միաձուլման  պայմանագիրը և «Շրջակա միջավայրի  մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն», «Անտառային մոնիթորինգի կենտրոն»  պետական ոչ  առեվտրային կազմակերպությունների փոխանցման ակտերը  հաստատելու մասին

Հրաման  N121-Լ 21.04.2020թ. Հայաստանի Հանրապետության մակերևութային և ստորերկրյա ջրերի մոնիթորինգի դիտակետերի ցանկը հաստատելու մասին

Հրաման N128-Լ 10.04.2020թ. Շրջակա միջավայրի նախարարության քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների մասնագիտական գիտելիքների շրջանակը և աղբյուրներ

Հրաման N111-Լ 30.03.2020թ. Շրջակա միջավայրի նախարարի խորհրդականի պաշտոնի անձնագրի  համար չափանիշներ սահմանելու մասին

Հրաման N107-Լ 24.03.2020թ. Շրջակա միջավայրի նախարարության կառուցվածքային ստորաբաժանումների կանոնադրությունները հաստատելու մասին

Հրաման N90-Լ 04.03.2020թ. Շրջակա միջավայրի նախարարության Գլխավոր քարտուղարի պաշտոնակատարի 2020 թվականի հունվարի 10-ի N6-Լ հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին

Հրաման N83-Լ 02.03.2020թ. Շրջակա միջավայրի նախարարության Գլխավոր քարտուղարի պաշտոնակատարի 2020 թվականի հունվարի 10-ի N6-Լ հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին

Հրաման N80-Լ, 09.03.2020թ. Շրջակա միջավայրի նախարարության  2020 թվականի հաստիքացուցակը  հաստատելու և  շրջակա միջավայրի նախարարի  2020 թվականի հունվարի 10-ի N2-Լ հրամանը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

Հրաման N78-Լ 02.03.2020թ. Շրջակա միջավայրի նախարարության Գլխավոր քարտուղարի պաշտոնակատարի 2020 թվականի հունվարի 10-ի N5-Լ հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին

Հրաման N77-Լ 27.02.2020թ. Շրջակա միջավայրի նախարարության Գլխավոր քարտուղարի պաշտոնակատարի 2020 թվականի հունվարի 10-ի N6-Լ հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին

Հրաման N64-Լ 18.02.2020թ.  Անշարժ աղբյուրներից  վնասկար նյութերի արտանետումների ցրման հաշվարկի համակարգչային ծրագրերը սահմանելու մասին/ 

Հրաման N31-Լ 30.01.2020թ․ ՀՀ տվյալ բյուջետային տարվա պետական բյուջեով Շրջակա միջավայրի նախարարության  համար նախատեսված պարգևատրման ֆոնդից աշխատողների պարգևատրման կարգը  հաստատելու մասին

Հրաման 18-Լ 22.01.2020թ.  Շրջակա միջավայրի նախարարության  2020 թվականի աշխատանքային ծրագրի և կատարողականի գնահատման ակտը հաստատելու մասին

 Հրաման N2-Լ 10.01.2020թ․ Շրջակա միջավայրի նախարարության  2020 թվականի հաստիքացուցակը  հաստատելու մասին


Արխիվ 2015-2020

<
>