ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿ, ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ, ՊԱՇՏՈՆԻ ԱՆՁՆԱԳՐԵՐ


ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿԸ ԵՎ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ (Գլխավոր քարտուղարի N128-Լ, 10.04.2020թ. հրաման)

Մայր փաստաթղթին փոփոխող փաստաթղթերը`
       Հրաման N120-Լ, 25.03.2021թ.
       Հրաման N155-Լ, 20.05.2020թ.


ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ  ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ  ԱՆՁՆԱԳՐԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ  ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳԼԽԱՎՈՐ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐԻ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 15-Ի  N 476-Լ ՀՐԱՄԱՆՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ (Շրջակա միջավայրի նախարարության  Գլխավոր քարտուղարի N6-Լ, 10.01.2020թ. հրաման, Մայր փաստաթուղթ)

Մայր փաստաթղթին փոփոխող փաստաթղթերը`
       Հրաման N154-Լ, 20.05.2020թ.
       Հրաման N90-Լ, 04.03.2020թ.
       Հրաման N83-Լ, 02.03.2020թ.
       Հրաման N77-Լ, 27.02.2020թ.


ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ  ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ  ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ  ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳԼԽԱՎՈՐ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐԻ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 15-Ի  N 475-Լ ՀՐԱՄԱՆՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ (Շրջակա միջավայրի նախարարության  Գլխավոր քարտուղարի N5-Լ, 10.01.2020թ. հրաման, Մայր փաստաթուղթ)

Մայր փաստաթղթին փոփոխող փաստաթղթերը`
       Հրաման N153-Լ, 20.05.2020թ
       Հրաման N78-Լ, 02.03.2020թ


ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 9-Ի N 173-Լ ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ (Շրջակա միջավայրի նախարարություն, N 385-Լ, 07.10.2020թ. հրաման)

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 9-Ի N 173-Լ ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ (Շրջակա միջավայրի նախարարություն, N 309-Լ, 28.08.2020թ. հրաման)

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ  ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ  ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 20-Ի N147-Լ ՀՐԱՄԱՆԸ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ    (Շրջակա միջավայրի նախարարություն, N 173-Լ, 09.06.2020թ. հրաման)

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ  ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ  ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 9-Ի N80-Լ ՀՐԱՄԱՆԸ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ    (Շրջակա միջավայրի նախարարություն, N147-Լ, 20.05.2020թ. հրաման)

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ  ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ  ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 10-Ի N2-Լ ՀՐԱՄԱՆԸ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ    (Շրջակա միջավայրի նախարարություն, N 80-Լ, 09.03.2020թ. հրաման)

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ  ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ   (Շրջակա միջավայրի նախարարություն, N2-Լ, 10.01.2020թ. հրաման)

<
>