ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏՈՒԿ ՊԱՀՊԱՆՎՈՂ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐ / Ընդհանուր տեղեկություններ


<<Հայաստանի Հանրապետության բնության հատուկ պահպանվող տարածքների ռազմավարությունը, պահպանության և օգտագործման բնագավառում պետական ծրագիրը և միջոցառումները հաստատելու մասին>> ՀՀ կառավարության 25.09.2014 թ. N- 1059-Ա որոշում


      ԲՀՊՏ-ների պահպանությունն իրականացնող ՊՈԱԿ-ների կազմում ընդգրկված ԲՀՊՏ-ները

ՊՈԱԿ

ԲՀՊՏ-ներ

Տարածքը հա

ՀՀ մարզը

 «Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց

 «Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց

23213.5

Արարատ,
Կոտայք

 «Խոր վիրապ» արգելավայր

50.3

 Արարատ

 «Գոռավանի ավազուտներ» արգելավայր

95.9

Արարատ

 «Զանգեզուր կենսոլորտային համալիր

 «Շիկահող» պետական արգելոց

12137.1

Սյունիք

 «Արևիք» ազգային պարկ

31211.2

Սյունիք

 «Բողաքար» արգելավայր

2728

Սյունիք

 «Սոսու պուրակ» արգելավայր

64.2

Սյունիք

 «Զանգեզուր» արգելավայր

25711.6

Սյունիք

 «Խուստուփ» արգելավայր

6946.74

Սյունիք

 «Սև լիճ» արգելավայր

240

Սյունիք

 «Դիլիջան» ազգային պարկ »

 «Դիլիջան» ազգային պարկ

33765

Տավուշ

 «Ախնաբադի կենու պուրակ» արգելավայր

25

Տավուշ

 «Սևան» ազգային պարկ

 «Սևան» ազգային պարկ

147456

Գեղարքունիք

 «Գիհու նոսրանտառային» արգելավայր

3312.0

Գեղարքունիք

 «Արգելոցապարկային ամալիր

 «Էրեբունի» պետական արգելոց

118.75

Կոտայք

 «Որդան կարմիր» արգելավայր

219.85

Արմավիր

 «Ջերմուկի ջրաբանական» արգելավայր

17371.76

Վայոց Ձոր

 «Հանքավանի ջրաբանական» արգելավայր

5202.9

Կոտայք

 «Սոճուտ» դենդրոպարկը

35

Լոռի

 Իջևանի դենդրոպարկը

14,6

Տավուշ

 «Վանաձոր» դենդրոպարկը

1,9

Լոռի

 Բերդի «Սորաններ» 

62

Տավուշ

 «Ջրվեժ» անտառպարկը

423.8

Կոտայք

 «Զիկատար» բնապահպանական կենտրոն»

 «Զիկատար» արգելավայր

150

Տավուշ

 «Արփի լիճ» ազգային պարկ»

 «Արփի լիճ» ազգային պարկ

21039.3

ՇիրակԱՌԱՋԸՆԹԱՑԻ ՍՏԱՆԴԱՐՏ ԶԵԿՈՒՅՑ
Հունվար-դեկտեմբեր 2013թ.
Հունվար-դեկտեմբեր 2012թ.
Հունվար-դեկտեմբեր 2011թ.


«Գնիշիկ» պահպանվող լանդշաֆտի կառավարման պլան  (2014-2018թթ.)


Հայաստան, Բնության ԼԵԳԵՆԴՆԵՐԸ  (ռուսերեն տարբերակ) (անգլերեն տարբերակ)
Հարավային Կովկասի պահպանվող տարածքներ
ՖԻԼՄ

 


22.04.2014թ.  «ՇԻԿԱՀՈՂ»ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՐԳԵԼՈՑ ՊՈԱԿ-ի,  «ՇԻԿԱՀՈՂ» արգելոց, «ԶԱՆԳԵԶՈՒՐ», «ԽՈՒՍՏՈՒՓ» և «ՍՈՍՈՒ ՊՈՒՐԱԿ» պետական արգելավայրեր  2014-2018 թթ. կառավարման պլան


22.04.2014թ. Նախատեսվող «Գնիշիկ» ԲՀՊՏ պահպանման գոտու տնտեսական զարգացման պլանի նախագիծ


"ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԱՀՊԱՆՎՈՂ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ" ՄԱԶԾ/ԳԷՖ-ի ծրագիր


Հայաստանում հատուկ պահպանվող տարածքների նախագաղափարը ըստ փաստագրական տվյալների ի հայտ է գալիս դեռ մ.թ.ա III դարի վերջին և II դարի սկզբին: Համենայն դեպս ամենահին հիշատակումը այդ մասին առկա է հայ ժաղովրդի պատմության նշված ժամանակահատվածում: Այդ մասին է վկայում պատմահայր Մովսես Խորենացին V դարի սկզբին (մոտ 410դ.):
Մեծ Հայքի Երվանդունիների արքայատան Երվանդ վերջին թագավորի (ծննդյան թվականը անհայտ է մ.թ.ա մոտ 200 թիվ., ըստ Խորենացու գահակալել է 20 տարի) կողմից մի քանի բնակավայրերի և նոր մայրաքաղաքի` Երվանդաշատի կառուցմանը զուգահեռ, նրանից քիչ հյուսիս, Ախուրյան գետի ափին տնկվել է ‹‹Ծննդոց անտառը››:
Մեկ այլ փաստագրություն ևս: Խոսրով Բ Կոդակ թագավորի գահակալության ժամանակ (330-338թթ.) արդեն մ.թ. IV դարում հիմնվում է ՚‹‹Խոսրովի անտառը›› ներկայիս խոսրովի արգելոցի տարածքում:
Այդ արհեստական անտառները տնկվում էին վայրի կենդանիների բազմացման և թագավորական որսի համար, սակայն դրանք բնության նկատմամբ հոգատար վերաբերմունքի արտահայտություն էին և բնության պահպանության գիտակցական բարձր մակարդակի դրսևորում ինչը որ չի կարելի ասել մեր արդի իրավիճակի համար:
Այժմ Հայաստանում հատուկ պահպանվող տարածքները թվով 23 են: 


 

<
>