Թույլատրելի սահմանային արտահոսք (ԹՍԱ)

 ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության կողմից հաստատված և ջրային ռեսուրսների կառավարման գործակալությունում առկա մետաղական հանքավայրերը շահագործող ընկերությունների թույլատրելի սահմանային արտահոսքի (ԹՍԱ) նորմաները

"Զանգեզուրի պղնձա-մոլիբդենային կոմբինատ" ՓԲԸ
"Թեղուտ" ՓԲԸ
"Մեղրաձոր Գոլդ" ՍՊԸ
"ՍԱԳԱՄԱՐ" ՓԲԸ, Արմանիսի լեռնահարստացման համալիր
"Լեռ-Էքս" ՍՊԸ 1, 2
"ԱԽԹԱԼԱՅԻ ԼՀԿ" ՓԲԸ
"ԱՏ-Մետալս" ՍՊԸ, Տաշտունի փորձարարական լեռնահարստացման համալիր
"ԳեոՊրոՄայնինգ Գոլդ" ՍՊԸ, Արարատի ոսկու կորզման ֆաբրիկա
"Ագարակի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ" ՓԲԸ

<
>