ՆԱԽԱՐԱՐԻՆ ԿԻՑ ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐ


ՀՀ բնապահպանության նախարարին կից տեղեկատվական տեխնոլոգիանների խորհուրդ

22.12.2017թ.  ՀՀ բնապահպանության նախարարին կից տեղեկատվական տեխնոլոգիանների հարցերով խորհրդի նիստի  արձանագրություն N1-ՏՏ


04.04.2017թ.  ՀՀ բնապահպանության նախարարին կից ստեղծվել է տեղեկատվական տեխնոլոգիանների խորհուրդ, հրաման N79-Ա, 04.04.2017թ. ՀՀ բնապահպանության նախարարին կից գիտատեխնիկական խորհուրդ

12.12.2017թ.  ՀՀ բնապահպանության նախարարին կից գիտատեխնիկական խորհրդի  կազմը, հրաման` N394Ա, 10.11.2017թ.


03.09.2014թ.   ՀՀ բնապահպանության նախարարին կից ստեղծվել է  գիտատեխնիկական խորհուրդ,  հրաման N186-Ա,15.07.2014թ.ՀՀ  Շրջակա միջավայրի նախարարին կից հասարակական խորհուրդ

ՀՀ  Շրջակա միջավայրի  նախարարին կից հասարակական խորհուրդ  ստեղծելու, հասարակական խորհրդի կազմն ու աշխատակարգը          հաստատելու մասին, հրաման N61-L 26.02.20212թ 

ՀՀ Բնապահպանության նախարարին կից  հասարակական խորհրդի կազմը

Հրաման N256-Ա , 02.09.2014թ., փոփոխություններ` հրաման N28-Ա, 13.02.2018թ.,  հրաման` N187-Ա, 22.06.2017թ.,  հրաման` N142-Ա, 15.05.2017թ., հրաման N9-Ա, 12.01.2017թ., հրաման N145-Ա, 14.06.2016թ.,  հրաման N283-Ա, 24.10.2016թ.


15.03.2021թ. Նախարարին կից հասարակական խորհրդի նիստի  արձանագրություն N1-ՀԽ

21.02.2018թ.  Նախարարին կից հասարակական խորհրդի նիստի  արձանագրություն N13-ՀԽ

08.12.2017թ.  Նախարարին կից հասարակական խորհրդի նիստի  արձանագրություն N12-ՀԽ

22.09.2017թ.  Նախարարին կից հասարակական խորհրդի նիստի  արձանագրություն N11-ՀԽ

26.08.2017թ.  Նախարարին կից հասարակական խորհրդի նիստի  արձանագրություն N10-ՀԽ

01.03.2017թ.  Նախարարին կից հասարակական խորհրդի նիստի  արձանագրություն N9-ՀԽ

01.02.2017թ.  Նախարարին կից հասարակական խորհրդի նիստի  արձանագրություն N8-ՀԽ

07.12.2016թ.  Նախարարին կից հասարակական խորհրդի նիստի  արձանագրություն N7-ՀԽ

01.11.2016թ.  Նախարարին կից հասարակական խորհրդի նիստի  արձանագրություն N6-ՀԽ

04.10.2016թ.  Նախարարին կից հասարակական խորհրդի նիստի  արձանագրություն N5-ՀԽ


03.09.2014թ.   ՀՀ բնապահպանության նախարարին կից ստեղծվել է հասարակական խորհուրդ,  հրաման N256-Ա,02.09.2014թ.

<
>