‹‹Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն›› ՊՈԱԿ


տնօրեն

Հասցե` ք.Երևան Բուզանդի 1/3 
    ( 011) 22-02-18
     mnpexpertise@bk.ruartem.tarzyan@env.am

 տնօրենի տեղակալ`  Գագիկ Գևորգյան


    ( 010) 22-02-18
    mnpexpertise@bk.ru


ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

<
>