Շրջակա միջավայրի նախարարության անտառային կոմիտե


Կոմիտեի նախագահի պարտականությունները կատարող` Արթուր Պետրոսյան

Հասցե. ՀՀ, ք. Երևան,  Ա. Արմենակյան 129 
     (+374 10)  65 17 38
     forestcom@env.aminfo@forestcommittee.am
URL: www.forestcommittee.am

 

 


Նախագահի առաջին տեղակալ` 

   
   


ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ

ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Անտառների և անտառային հողերի կառավարման վարչություն
Ֆինանսատնտեսագիտական և հաշվապահական հաշվառման վարչություն
Իրավաբանական վարչություն

ԲԱԺԻՆՆԵՐ
Անտառների հաշվառման և կադաստրի վարման բաժին
Անձնակազմի կառավարման բաժին
Ներքին աուդիտի բաժին
Գնումների բաժին
Արտաքին կապերի բաժին
Տնտեսական բաժին
Ընդհանուր բաժին


 ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

<
>